Kiinteistöarviointeja kaikkiin tarpeisiin

LAADIMME ASIAKKAILLEMME kansainvälisten arviointistandardien mukaisia arviolausuntoja. Arviointityön lopputuloksena voi olla esimerkiksi arviolausunto kiinteistöomaisuuden markkina-arvosta tai rakennuksen tilojen markkinavuokratasoista. Lausunnon laajuus määritellään aina tilaajan tarpeen mukaiseksi. Arviointi voi koskea yksittäistä kohdetta tai laajempaa portfoliokokonaisuutta

ARVIOLAUSUNTOMME TÄYTTÄVÄT Keskuskauppakamarin valvoman kiinteistöarvioinnin auktorisointijärjestelmän (AKA) vaatimukset. Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija. AKA:lla on arviointitehtäviin soveltuva koulutus ja lisäksi vähintään kolmesta viiteen vuoteen työkokemusta arviointialalta. AKAt ovat sitoutuneet noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, Hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia. Auktorisoinnilla taataan arvioitsijan ammattitaito sekä arviolausunnon laatu.

PALVELUVALIKOIMAAMME KUULUU myös KHK-kiinteistöarviointi. Kiinteistörahastolaissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoitusrahastolaissa ja kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on mainittu ne tilanteet, jolloin on käytettävä nimenomaan KHK-arvioitsijaa tai perusteltava muunlainen menettely.

TARVITTAESSA VOIMME laatia myös kansainvälisen RICS-standardin mukaisia kiinteistöarviointeja.

 

LUE LISÄÄ

KESKUSKAUPPAKAMARI

www.kauppakamari.fi/kiinteistoarviointi

KIINTEISTÖARVIOINTIYHDISTYS

www.kiinteistöarviointi.com

INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS COUNCIL

www.ivsc.org

ROYAL INSTITUTE OF CHARTERED SURVEYORS

www.rics.org/fi