PeltolaCo.jpg
 

KIINTEISTÖTAITO PELTOLA & CO

Arvon asiantuntijat

 

Kiinteistöjen riippumaton arviointi

Kiinteistötaito Peltola & Co Oy on riippumaton kiinteistöarviointiyritys. Yrityksemme laatii puolueettomia kiinteistöarviointeja kiinteistönomistajien, sijoittajien ja rahoittajien tarpeisiin. 

Vuosittain arvioimiemme kiinteistöjen kokonaisarvo on useita miljardeja. Suurimmaksi osaksi ne koostuvat: 

•Asuinkerrostalokiinteistöistä
•Liikekiinteistöistä
•Toimistokiinteistöistä
•Teollisuus- ja varastokiinteistöistä
•Hoivakiinteistöistä

Näiden lisäksi laadimme arviointeja myös muun käyttötarkoituksen omaavista kiinteistöistä.

Olemme toimineet alalla jo vuodesta 1995 lähtien ja olemmekin Suomen ensimmäinen Kiinteistörahastolain 18 a § mukainen Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnan hyväksymä kiinteistönarviointiyhteisö. 

 

Laatimiamme arviolausuntoja käytetään MUUN MUASSA seuraaviin tarkoituksiin:

• Taloudellinen raportointi ja tilinpäätös

• Myynti ja osto

• Luotonanto ja vakuustarkastelu

• Kehittäminen ja jalostushankkeet

• Verotus

Peltola_city_v3.jpg

Kiinteistöarviointeja kaikkiin tarpeisiin

LAADIMME ASIAKKAILLEMME kansainvälisten arviointistandardien mukaisia arviolausuntoja. Arviointityön lopputuloksena voi olla esimerkiksi arviolausunto kiinteistöomaisuuden markkina-arvosta tai rakennuksen tilojen markkinavuokratasoista. Lausunnon laajuus määritellään aina tilaajan tarpeen mukaiseksi. Arviointi voi koskea yksittäistä kohdetta tai laajempaa portfoliokokonaisuutta

ARVIOLAUSUNTOMME TÄYTTÄVÄT Keskuskauppakamarin valvoman kiinteistöarvioinnin auktorisointijärjestelmän (AKA) vaatimukset. Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija. AKA:lla on arviointitehtäviin soveltuva koulutus ja lisäksi vähintään kolmesta viiteen vuoteen työkokemusta arviointialalta. AKAt ovat sitoutuneet noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, Hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia. Auktorisoinnilla taataan arvioitsijan ammattitaito sekä arviolausunnon laatu.

PALVELUVALIKOIMAAMME KUULUU myös KHK-kiinteistöarviointi. Kiinteistörahastolaissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoitusrahastolaissa ja kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on mainittu ne tilanteet, jolloin on käytettävä nimenomaan KHK-arvioitsijaa tai perusteltava muunlainen menettely.

TARVITTAESSA VOIMME laatia myös kansainvälisen RICS-standardin mukaisia kiinteistöarviointeja.

 

LUE LISÄÄ

KESKUSKAUPPAKAMARI

www.kauppakamari.fi/kiinteistoarviointi

KIINTEISTÖARVIOINTIYHDISTYS

www.kiinteistöarviointi.com

INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS COUNCIL

www.ivsc.org

ROYAL INSTITUTE OF CHARTERED SURVEYORS

www.rics.org/fi


Asiantuntijamme

Yrityksenne käytettävissä on kolme yleisauktorisoitua kiinteistöarvioijaa (AKA), jotka ovat myös Keskuskauppakamarin hyväksymiä kiinteistönarvioitsijoita (KHK). Lisäksi toimitusjohtaja Matti Vierulalla on arvostettu RICS-auktorisointi (Royal Institution of Chartered Surveyors).

Laadimme kiinteistöarviointeja kaikkialla Suomessa. Pohjois-Suomessa toteutamme arvioinnit yhteistyössä Konsulttitoimisto Kiinteistöarvot Oy:n kanssa. Pirkanmaan alueella yhteistyökumppaninamme toimii MJV-Kiinteistöt Oy.

Keskitymme huolella arviointikriteerien määrittämiseen ja perustelujen laatimiseen kaikissa kiinteistöarvioinneissa.


Matti_V.png

Matti Vierula

TOIMITUSJOHTAJA, OSAKAS

DI (maanmittaus)
Auktorisoitu kiinteistöarvioija,
KHK (AKA, yleisauktorisoitu), MRICS

t: +358 10 235 4321
m: +358 400 631 320
e: matti.vierula[a]kiinteistotaito.fi

Matti on työskennellyt kiinteistöalalla vuodesta 2003.

llkka_H.png

Ilkka Haukka

OSAKAS

DI (maanmittaus)
Auktorisoitu kiinteistöarvioija,
KHK (AKA, yleisauktorisoitu)

t: +358 10 235 4322
m: +358 40 820 9988
e: ilkka.haukka[a]kiinteistotaito.fi

Ilkka on työskennellyt kiinteistöalalla vuodesta 1997.

Kimmo_K.png

Kimmo Kostiainen

OSAKAS

DI (maanmittaus)
Auktorisoitu kiinteistöarvioija,
KHK (AKA, yleisauktorisoitu)

t: +358 10 235 4323
m: +358 45 889 8234
e: kimmo.kostiainen[a]kiinteistotaito.fi

Kimmo on työskennellyt kiinteistöalalla vuodesta 2008.


Yhteistyökumppanimme

Oulu

Konsulttitoimisto Kiinteistöarvot Oy

Mika Mäkelä
DI (rakentamistekniikka)
LKV, Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA, yleisauktorisoitu)
m: +358 40 507 6356
e: etunimi.sukunimi[a]kiinteistoarvot.com

Tampere

MJV-Kiinteistöt Oy

Juhani Väisänen
Toimitusjohtaja, DI (rakentamistekniikka)
LKV, Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA, yleisauktorisoitu)
m: +358 400 850 980
e: etunimi.sukunimi[a]mjvkiinteistot.fi

Kiinteistötaito Peltola & Co Oy

Linnoitustie 4 A,
02600 Espoo
Finland

Vaihde +358 10 235 4320

Sähköposti: etunimi.sukunimi[a]kiinteistotaito.fi

 

Ota yhteyttä

Tällä lomakkeella voit kysyä yleisiä kiinteistöarviointiin ja muihin tarjoamiimme palveluihin liittyviä asioita.

Pyrimme vastaamaan viesteihin mahdollisimman nopeasti.