Kiinteistöjen riippumaton arviointi

Kiinteistötaito Peltola & Co Oy on riippumaton kiinteistöarviointiyritys. Yrityksemme laatii puolueettomia kiinteistöarviointeja kiinteistönomistajien, sijoittajien ja rahoittajien tarpeisiin. 

Vuosittain arvioimiemme kiinteistöjen kokonaisarvo on useita miljardeja sisältäen niin liike-, toimisto-, varasto- sekä asuinkiinteistöjä. Näiden lisäksi laadimme arviointeja raakamaa-alueista, maa- ja metsätalouskiinteistöistä sekä erikoiskiinteistöistä.

 

Laatimiamme arviolausuntoja käytetään muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 Taloudellinen raportointi ja tilinpäätös

 Myynti ja osto

 Luotonanto ja vakuustarkastelu

 Kehittäminen ja jalostushankkeet

 Verotus

Olemme toimineet alalla jo vuodesta 1995 lähtien ja olemmekin Suomen ensimmäinen Kiinteistörahastolain 18 a § mukainen Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnan hyväksymä kiinteistönarviointiyhteisö. 


Arviointikokemus takaa arvon asiantuntijuuden
— Jouko Peltola

Kiinteistö- ja hankekehitys

Arviointipalvelujen lisäksi tarjoamme myös kiinteistö- ja hankekehityspalveluja yhdessä yhteistyökumppanimme MJV-Kiinteistöt Oy:n kanssa. MJV-Kiinteistöt Oy on maankäytön kehittämiseen ja kaavoitukseen, hankkeiden liikeideoiden suunnitteluun, alue- ja hankekehitykseen sekä hankkeiden läpivientiin erikoistunut yritys.